PODNEVI IN PONOČI V HALOZAH

Naziv operacije:

Podnevi in ponoči v Halozah

Povzetek:

Območje LAS Dobro za nas ima številne omejitvene dejavnike in razvojne niše, še zlasti na območju Haloz, ki še vedno veljajo za sinonim revščine in zaostalosti. Tukaj je zabeležena zelo visoka stopnja odseljevanja in staranja prebivalstva, zelo malo delovnih mest in slaba infrastrukturna opremljenost. Zaradi razgibanosti terena prihaja do opuščanja obdelovalne zemlje, krajina pa se izrazito zarašča. hkrati je na tem območju visoka stopnja ohranjene naravne in biotske raznovrstnosti.

S projektom bo vzpostavljen primer dobre prakse sonaravnega razvoja turizma, ki omejitvene dejavnike izkoristi kot svojo prednost in skozi izvedbo projekta in mreženje različnih ponudnikov vzpostavlja nove integralne turistične produkte območja, zasnovane na pozitivnem zaznavanju narave, prednostih sonaravnega življenja in bivanja, ponovni vzpostavitvi pristnega, kakovostnega odnosa do narave in sočloveka, kulture in dediščine območja, tudi z vključevanjem najbolj ranljivih skupin družbe.

Aktivnosti:

  • Izdelava, postavitev ter oprema 4 glamping hišk
  • Nakup lokov in pribora za lokostrelstvo
  • Nakup traking koles
  • Nakup prikolice za prevoz koles
  • Izvedba Peklenščovega večera na starem gradu
  • Izvedba programa »Čuha-puha po Halozah«

 

Cilji:

Razvoj zelenega turizma, ki ohranjeno naravno, geografsko razgibano krajino in omejene dejavnike območja ter bogato kulturno dediščino območja izkoristi kot svojo razvojno priložnost, ki se kaže kot ključna gospodarska panoga za ohranitev kulturno-socialne poseljenosti severozahodnega dela Haloz v Makolski občini.

Pričakovani rezultati operacije:

Štiri nove glamping hiške, ustvarjeno novo delovno mesto, nov turistični produkt na območju LAS, povezovanje lokalnih ponudnikov.

 

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl