MAKOLSKI LODN

MAKOLSKI LODN

  • razvoj turizma
  • spodbujanju razvoja podeželja
  • spodbujanje samooskrbe
  • trženju lokalno pridelane hrane
  • predstavitev kulturnih in naravnih znamenitosti kraja

 

Namen operacije: Operacija je namenjena razvoju turizma ter spodbujanju razvoja podeželja in posledično tudi spodbujanje samooskrbe, kar pozitivno vpliva na kulturno-socialno poseljenost pokrajine. Nov prostor bo služil degustaciji lokalno pridelane hrane, predstavitvi kraja in lokalnih pridelovalcev iz območja občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, trženju lokalno pridelane hrane ter predstavitvi kulturnih in naravnih znamenitosti kraja.

Cilj operacije: Urediti prodajno-turistični degustacijski prostor, kjer se bodo predstavljali in prodajali lokalno pridelani izdelki.

Ciljne skupine: turisti, lokalno prebivalstvo, pridelovalci lokalne hrane, turistične agencije, družine, ranljive skupine (mladi, starejši, brezposelni in ljudje s posebnimi potrebami)

Projektne aktivnosti: talno ogrevanje, polaganje talne keramike, elektro inštalacije, hladilna inštalacija, video inštalacija in oprema, zaključna gradbena dela.

 

Celotna vrednost operacije: 36.918,14 €, vrednost sofinanciranja ESRR: 24.208,62 €.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Slovenije: https://www.eu-skladi.si/

 

Logotip: